Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Ubezpieczenie

  1. Pracownie Projektowe INSTALATOR posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w projektowaniu na sumę gwarancyjną 5.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie zachowuje ciągłość od 1999r.
  2. Pracownie Projektowe INSTALATOR posiadają ponadto ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w projektowaniu w związku z przynależnością Projektantów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.