Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

SERWEROWNIA MRR

Data projektu: 2012

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

KLIMATYZACJA PRECYZYJNA W SERWEROWNI BUDYNKU MINISTERSWA ROZWOJU REGIONALNEGO W WARSZAWIE

klimatyzacja precyzyjna

1

powierzchnia użytkowa 31 m2
moc chłodnicza 34 kW
regulacja parametrów temperatura, wilgotność
branże sanitarna