Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

BALICE TERMINAL SCHENGEN MH1

Data projektu: 2006

Kategoria: Porty Lotnicze

Zleceniodawca: APA. Czech – Duliński – Wróbel

ADAPTACJA HALI MH1 NA TERMINAL KRAJOWY
 

Wentylacja bytowa, klimatyzacja, ogrzewanie, wod-kan.

powierzchnia użytkowa 6860 m2
ilość układów wentylacyjnych dla powietrza bytowego 6 układów wentylacyjnych
ilość powietrza bytowego 68100 m3/h
moc chłodnicza woda lodowa 261 kW
moc grzewcza 385 kW
regulacja parametrów temperatura, wilgotność
branże sanitarna