Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

BANK HANDLOWY S.A. W WARSZAWIE

Data projektu: 1993

Kategoria: Banki

Zleceniodawca: BANK HANDLOWY S.A. W WARSZAWIE

BANK HANDLOWY S.A. W WARSZAWIE
 

Klimatyzacja głównej sali komputerowej

ilość układów klimatyzacyjnych 1 układ
ilość powietrza 20.000 m3/h
moc chłodnicza 50 kW
regulacja parametrów temperatura, wilgotność
branże sanitarna