Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Budynek biurowo – usługowy przy ul. Mangalia w Warszawie

Budynek biurowo – usługowy przy ul. Mangalia w Warszawie

Źródło: http://neoprojekt.waw.pl/realizacje/mangalia/

Data projektu: 2015

Kategoria: Budynki biurowe

Zleceniodawca: NEOPROJEKT Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 8 793 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt wykonawczy
Branża: sanitarna, elektryczna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacje wentylacji pożarowej, instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje wod – kan., instalacje elektryczne i niskoprądowe
Ilość układów wentylacyjnych: 10
Ilość powietrza:39 620 m3/h
Moc grzewcza:550 kW
Moc chłodnicza: 780 kW