Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Budynek biurowo – usługowy z garażem podziemnym przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie

Budynek biurowo – usługowy z garażem podziemnym przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie

Źródło: http://www.erbud.pl/realizacje.php?type=executed&real=39

Data projektu: 2018

Kategoria: Budynki biurowe

Zleceniodawca: JSK Architekci Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 23 241 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna, elektryczna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacje wentylacji pożarowej, instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje wod – kan., węzeł ciepła, instalacje elektryczne i niskoprądowe
Ilość układów wentylacyjnych: 47
Ilość powietrza: 245 925 m3/h
Moc grzewcza: 680 kW
Moc chłodnicza: 1.565 kW