Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Budynek Data Center w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym

Budynek Data Center w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym

Źródło: https://projects.pilkington.com/show/6361/Bia%C5%82ostocki-Park-Naukowo-Technologiczny-Bia%C5%82ystok.aspx

Data projektu: 2013 - 2014

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: TECHO Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 1 150 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji przewietrzającej, instalacja dekompresji, instalacja klimatyzacji precyzyjnej, instalacja klimatyzacji komfortu, instalacje grzewczo-chłodzące, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna, instalacje wod-kan, instalacja odprowadzania skroplin
Moc grzewcza: 100 kW
Moc chłodnicza: 555 kW