Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Budynek Głównego Centrum Przetwarzania Danych Firmy Orange Polska S.A. w Łodzi

Budynek Głównego Centrum Przetwarzania Danych Firmy Orange Polska S.A. w Łodzi

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/Serce-Grupy-TP-czyli-lodzkie-Centrum-Przetwarzania-Danych,376693.html

Data projektu: 2016

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: TECHKO Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 2 000m2
Ilość obiektów: 2
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej, instalacja przewietrzania, instalacja dekompresji, instalacja chłodnicza, instalacja zimnej wody, instalacja grzewcza
Ilość układów wentylacyjnych: 20
Ilość powietrza wentylacyjnego: 4 330 m3/h
Ilość powietrza dla urządzeń EFC: 474 000 m3/h
Moc grzewcza: 45kW
Moc chłodnicza: 1.677 kW