Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Budynek techniczny NCT - Orange S.A. w Łazach

Data projektu: 2020

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: Gryta Panas Architekci Sp. z o.o. / TECHKO Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 5 776m2
Ilość obiektów:1
Etap projektu: projekt budowlany
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacje wentylacji przewietrzania i dekompresji, klimatyzacja precyzyjna, instalacje wod-kan, instalacja klimatyzacji, zewnętrzne instalacje sanitarne
Ilość układów wentylacyjnych:25
Ilość powietrza: 72 375 m3/h
Moc grzewcza: 950 kW
Moc chłodnicza: 144 kW