Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

BUDYNKI MIESZKALNE PRZY UL. CZERSKIEJ W WARSZAWIE

Data projektu: 2011, 2012

Kategoria: Apartamentowce / Budynki mieszkalne

Zleceniodawca: PROJEKT PBPA Sp. z o. o.

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Wentylacja bytowa, pożarowa, instalacje wod-kan, grzewcze, węzeł ciepła, klimatyzacja, sieci sanitarne na terenie działki

powierzchnia użytkowa: 7460m2
ilość układów wentylacyjnych: 38 układów wentylacyjnych
ilość powietrza bytowego dla central wentylacyjnych: 64640m3/h
ilość powietrza pożarowego: 100000m3/h
moc chłodnicza woda lodowa: 760 kW
moc grzewcza - CT: 602 kW
moc grzewcza - CO: 84 kW
regulacja parametrów: temperatura, wilgotność
branże: sanitarna