Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

BUDYNKI MIESZKALNE PRZY UL. JANA KAZIMIERZA W WARSZAWIE

Data projektu: 2012

Kategoria: Apartamentowce / Budynki mieszkalne

Zleceniodawca: GANT Development S.A. GANT PWM Sp. z o.o. ODOLANY s.k.-a

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Wentylacja bytowa, pożarowa, instalacje wod-kan, grzewcze, sieci sanitarne na terenie działki

powierzchnia użytkowa: 18000m2
ilość układów wentylacyjnych: 102 układy wentylacyjne
ilość powietrza bytowego dla central wentylacyjnych: 57500m3/h
ilość powietrza bytowego dla garażu: 66500m3/h
ilość powietrza pożarowego dla garażu: 249000m3/h
moc grzewcza: 1310 kW
regulacja parametrów: temperatura
branże: sanitarna