Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Centrum Przetwarzania Danych TARR SA w Toruniu

Data projektu: 2010

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 2 865 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej bytowej, instalacja wentylacji przewietrzającej po akcji gaszenia gazem i dekompresji, instalacja klimatyzacji precyzyjnej, instalacje chłodzące, instalacje wod-kan, instalacja odprowadzania skroplin
Ilość układów wentylacyjnych: 11
Ilość powietrza: 9 300 m3/h
Moc chłodnicza: 1.620 kW