Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

CODKiG w Warszawie

Data projektu: 2005

Kategoria: Budynki Użyteczności Publicznej

Zleceniodawca: "SAR" KLIMASYSTEM SERWIS P.W. Andrzej Różycki

CENTRALNY OŚRODEK DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ I GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych i technicznych w budynku przy ul. Olbrachta 94 w Warszawie
branże: sanitarna, elektryczna
powierzchnia użytkowa: 4400 m2
moc chłodnicza obliczeniowa: 188 kW