Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Fabryka Szkła w Etiopii

Fabryka Szkła w Etiopii

Źródło: Wizualizacja cm.project.ing GmbH

Data projektu: 2017 - 2018

Kategoria: Zakłady Produkcyjne

Zleceniodawca: Fort Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 7980 m2
Ilość obiektów: 4
Etap projektu: koncepcja, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje grzewczo-chłodzące, instalacja klimatyzacji, instalacja hydrantowa, instalacje wod – kan, instalacja odwodnienia dachu, instalacje sanitarne zewnętrzne
Ilość układów wentylacyjnych: 14
Ilość powietrza: 52 200 m3/h
Moc grzewcza: 180 kW
Moc chłodnicza:35 kW