Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Kotłownia Zakładowa w Zakładzie Północnym w Wieliszewie

Data projektu: 2019 - 2020

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków, pompownie

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 450 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna, budowlana, architektoniczna
Zakres projektu: projekt technologii kotłowni, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wewnętrzna gazu ziemnego, instalacja wewnętrzna lekkiego oleju opałowego, instalacja azotu, instalacja wentylacji budynku kotłowni, instalacje wod-kan, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Moc grzewcza: 9.000 kW