Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

MODERNIZACJA CZĘŚCI PRZEPŁYWOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. HENRYKOWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODWODNIENIA NIEPRZEFERMENTOWANEGO OSADU

Data projektu: 2014

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków, pompownie

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. / Budimex S.A. / Grontmij Polska Sp. z o.o.

 Wentylacja i dezodoryzacja

 

ilość powietrza wentylacyjnego  19710 m3/h
ilość układów wentylacyjnych  21 układów
branże sanitarna