Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE

Źródło: https://www.nik.gov.pl

Data projektu: 2009

Kategoria: Budynki Użyteczności Publicznej

Zleceniodawca: KAPEMA Sp. z o.o.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE

Wentylacja i klimatyzacja budynku „A” NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57
branże: sanitarna, elektryczna automatyka, konstrukcyjna
powierzchnia użytkowa: 17000 m2
ilość układów wentylacyjnych: 11 układów wentylacyjnych
ilość powietrza: 50000 m3/h
moc chłodnicza obliczeniowa: 260 kW
moc grzewcza: 1680 kW