Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

NARODOWY BANK POLSKI W WARSZAWIE

Data projektu: 2010

Kategoria: Banki

Zleceniodawca: NARODOWY BANK POLSKI W WARSZAWIE

NARODOWY BANK POLSKI W WARSZAWIE
 

Klimatyzacja i Wentylacja budynku „D” Centrali NBP w Warszawie (z zastosowaniem systemu magazynowania chłodu CRISTOPIA)

ilość układów klimatyzacyjnych 4 układy
ilość powietrza 60.000 m3/h
moc chłodnicza obliczeniowa 910 kW 
moc chłodnicza zainstalowana 600 kW
regulacja parametrów temperatura
branże sanitarna, AKPiA, elektryczna, konstrukcyjna