Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Oczyszczalnia ścieków dla Aglomeracji Przywidz

Data projektu: 2018 - 2019

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków, pompownie

Zleceniodawca: Sweco Consulting Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 475 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacje grzewcze, instalacje zewnętrzne wod-kan
Ilość układów wentylacyjnych: 10
Ilość powietrza: 9 000 m3/h
Moc grzewcza: 70 kW
Moc chłodu: 9 kW