Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Ośrodek Przetwarzania Danych w Wieruchowie

Ośrodek Przetwarzania Danych w Wieruchowie

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/PKO-BP-ma-nowe-centrum-danych,404314.html

Data projektu: 2013 - 2014

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: Qumak S.A.

Powierzchnia użytkowa: 9 295 m2
Ilość obiektów: 2
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji przewietrzającej, instalacja klimatyzacji precyzyjnej, instalacje grzewczo-chłodzące, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna, instalacje wod-kan, instalacja odprowadzania skroplin, instalacje zewnętrzne wodociągowe, instalacje zewnętrzne kanalizacyjne,
Ilość układów wentylacyjnych: 66
Ilość powietrza: 129 550 m3/h
Moc grzewcza: 300 kW
Moc chłodnicza: 1.790 kW