Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH - Biblioteka Główna

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH - Biblioteka Główna

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmach_Rektoratu_i_Biblioteki

Data projektu: 2004

Kategoria: Budynki Użyteczności Publicznej

Zleceniodawca: ABA mgr inż. arch. Władysław Markulis

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

Klimatyzacja budynku Biblioteki Głównej PŚ
ilość układów klimatyzacyjnych: 5 układów
powierzchnia użytkowa: 2300 m2
ilość powietrza: 75.000 m3/h
moc chłodnicza: 420 kW
wydajność nawilżania: 169 kg/h
regulacja parametrów: temperatura, wilgotność
branże: sanitarna, AKPiA