Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Przepompownia ścieków ogólnospławnych „Ochota” w Warszawie

Data projektu: 2019 - 2020

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków, pompownie

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 280 m2
Ilość obiektów: 2
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacja dezodoryzacji, instalacje centralnego ogrzewania
Ilość układów wentylacyjnych: 5
Ilość powietrza: 9.970 m3/h
Moc grzewcza: 18 kW