Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Przepompownia ścieków „Powiśle II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie

Data projektu: 2019 - 2020

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków, pompownie

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 1 100m2
Ilość obiektów: 2
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej i technologicznej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja dezodoryzacji, węzeł ciepła
Ilość układów wentylacyjnych: 15
Ilość powietrza: 61 455 m3/h
Moc grzewcza: 175kW
Moc chłodnicza: 17 kW