Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Serwerownia Jawczyce

Serwerownia Jawczyce

Źródło: http://www.datacenter.pl/index.php/dc-jawczyce/

Data projektu: 2013 - 2015

Kategoria: Serwerownie

Zleceniodawca: TECHO Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 7 400 m2
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt koncepcyjny, projekt budowlany
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji przewietrzającej, instalacja klimatyzacji precyzyjnej, instalacje grzewczo-chłodzące, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna, instalacje wod-kan, instalacja odprowadzania skroplin
Ilość układów wentylacyjnych: 40
Ilość powietrza: 247 580 m3/h
Moc grzewcza: 345 kW
Moc chłodnicza: 4.960 kW