Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Sieć cieplna dla budynków na terenie Uzdrowiska Solec Zdrój

Data projektu: 2019

Kategoria: Pom. specjalistyczne / Laboratoria

Zleceniodawca: Uzdrowisko Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk Sp.J.

Długość instalacji: 1.335 mb
Ilość obiektów: 1
Etap projektu: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacja ciepłownicza zewnętrzna
Moc cieplna: 5,2 MW