Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Spalarnia w Rzeszowie – Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Spalarnia w Rzeszowie – Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/wszystkie/PGE-Energia-Ciepla-partnerem-15.-Miedzynarodowej-Konferencji-Termiczne-Przeksztalcanie-Odpadow

Data projektu: 2016 - 2018

Kategoria: Spalarnie odpadów

Zleceniodawca: ASTER RESOVIA / FOROOM Sp. z o.o.

Zleceniodawca: ASTER RESOVIA / FOROOM Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 9 035 m2
Ilość obiektów: 7
Etap projektu: projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacje wentylacji pożarowej, instalacje wentylacji mechanicznej na potrzeby procesowe, węzeł ciepła, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje klimatyzacji, instalacje wod – kan, instalacje sanitarne zewnętrzne
Ilość układów wentylacyjnych: 67
Ilość powietrza: 605 950 m3/h
Moc grzewcza: 1.325 kW
Moc chłodnicza: 570 kW