Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Źródło: https://www.bdma.com.pl/kampusgum

Data projektu: 2019 - 2020

Kategoria: Pom. specjalistyczne / Laboratoria

Zleceniodawca: BDM Architekci Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 12 180 m2
Ilość obiektów: 9
Etap projektu: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy
Branża: sanitarna, elektryczna
Zakres projektu: instalacje wentylacji mechanicznej, węzeł ciepła, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, instalacje ciepła technologicznego, instalacje wody lodowej, instalacje chłodnicze, instalacje klimatyzacji, instalacje klimatyzacji precyzyjnej, instalacja sprężonego powietrza, instalacje wod – kan, dystrybucja międzyobiektowa ciepła technologicznego, dystrybucja międzyobiektowa chłodu, dystrybucja międzyobiektowa ciepła, instalacje sanitarne zewnętrzne, instalacje elektryczne i niskoprądowe
Ilość układów wentylacyjnych: 78
Ilość powietrza: 423 200 m3/h
Moc grzewcza: 1.205 kW
Moc chłodnicza: 1.775 kW