Pracownia Projektowo-Usługowa INSTALATOR Bożena Komerska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W KIELCACH - budynek WMP

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W KIELCACH - budynek WMP

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Matematyczno-Przyrodniczy_Uniwersytetu_Jana_Kochanowskiego_w_Kielcach

Data projektu: 1999

Kategoria: Budynki Użyteczności Publicznej

Zleceniodawca: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W KIELCACH

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W KIELCACH, ul. Konopnickiej 15

Wentylacja i klimatyzacja budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
powierzchnia użytkowa: 3100 m2
ilość układów klimatyzacyjnych: 7 układów
ilość powietrza: 100.000 m3/h
moc chłodnicza: 62 kW
regulacja parametrów: temperatura, wilgotność
branże: sanitarna, elektryczna, AKPiA, konstrukcyjna